Yaponiyadan İnkişafa Yardım

2022/10/20
  Yaponiya hökuməti Azərbaycana yönəlmiş İnkişafa Rəsmi Yardım çərçivəsində Azərbaycanın regionlarında kiçikmiqyaslı tibb məntəqələri və ya su təchizatı sisteminin quraşdırılması kimi yardım fəaliyyəti ilə yanaşı, paytaxt Bakı şəhərinin yerləşdiyi və əhalinin böyük hissəsinin cəmləşdiyi Abşeron yarımadasında qaz buxar elektrik stansiyasının 2 blokunun tikintisinə yardım və s. kimi geniş miqyasda inkişaf tələbatlarına dəstək həyata keçirir.

1. “Ot kökləri və İnsan Təhlükəsizliyi” Qrant Proqramı
 İqtisadi və sosial inkişaf məqsədiylə regionların sakinlərinə birbaşa yardım, kiçikmiqyaslı layihələrin həyata keçirilməsi üçün gərəkli vəsaitlərin təmin olunmasına yönəlmiş qrant proqramıdır.
  İngiliscə ümumi məlumat
  Azərbaycanda həyata keçirilmiş "Ot kökləri və İnsan Təhlükəsizliyi" layihələri
  İngiliscə Ərizə Forması

2. Texniki əməkdaşlıq
  Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (JICA) tərəfindən Yaponiyada təşkil olunan təlim proqramlarında Azərbaycanın rəsmi dövlət qurumları, nazirlik və agentliklərinin nümayəndələrinin iştirakını nəzərdə tutan əməkdaşlıqdır. 
 
3. Kreditlər (RİY) ilə bağlı əməkdaşlıq
  Şimal 1 QRES layihəsi, Şimal qaz buxar elektrik stansiyasının ikinci blokunun tikintisi, regionlar və şəhərlərin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi layihələrinə yen kreditlərinin verilməsi həyata keçirilmişdir.
 
4. Ümumi qrant yardımı layihələri
 Meliorasiya və Suvarma avadanlığının təkmilləşdirilməsi, 2-ci faza Meliorasiya və Suvarma avadanlıqlarının təkmilləşdirilməsi layihələri, iqtisadi və sosial inkişaf layihələri (tibbi avadanlıqların təchizatı) və digər qrant yardımları çərçivəsində əməkdaşlıqlar baş tutmuşdur.
 
5. Ölkə üzrə inkişafa yardım siyasəti və İnkişafa Rəsmi Yardım (ODA) layihələri
   Ölkə üzrə inkişafa yardım siyasəti 
   İnkişafa Rəsmi Yardım (ODA) layihələri